44161273 ;44142589
مدارک لازم برای ثبت ازدواج

مدارک لازم برای ثبت ازدواج

1)شناسنامه عكس دار زوجين و شناسنامه پدر عروس خانم

2) فتوكپي از صفحه اول شناسنامه زوجين(در شناسنامه های جدید از صفحه اول و دوم) 1 برگ

3) در صورت داشتن صفحه توضيحات يك برگ فتوكپي از توضيحات

4) برگه بهداشتي كامل از درمانگاه هاي مجاز مبني بر عدم اعتياد، تالاسمي، بيماري هاي مقاربتي و برگه كزاز يا ممهور شدن برگه بهداشتي

5) پدر عروس خانم و يا ارائه رضايت نامه يا وكالت نامه رسمي يا حضور پدربزرگ پدري

6) فتوكپي صفحات اول و دوم شناسنامه پدر زوجه (در شناسنامه های جدید کپی صفحه اول و دوم و سوم)

7) در صورت فوت يا شهادت پدر، گواهي مربوطه

8) در صورت فوت يا طلاق همسر زن يا مرد، ارائه طلاقنامه يا گواهي مربوطه

9) فتوكپي دوروي كارت ملي زوجين

No comments.