44161273 ;44142589
مدارک لازم برای ثبت ازدواج

مدارک لازم برای ثبت ازدواج

1)شناسنامه عكس دار زوجين و شناسنامه پدر عروس خانم

2) فتوكپي از صفحه اول شناسنامه زوجين(در شناسنامه های جدید از صفحه اول و دوم) 2 برگ

3) در صورت داشتن صفحه توضيحات يك برگ فتوكپي از توضيحات

4) برگه بهداشتي كامل از درمانگاه هاي مجاز مبني بر عدم اعتياد، تالاسمي، بيماري هاي مقاربتي و برگه كزاز يا ممهور شدن برگه بهداشتي

5) پدر عروس خانم يا ارائه رضايت نامه يا وكالت نامه رسمي يا حضور پدربزرگ پدري

6) فتوكپي صفحات اول و دوم شناسنامه پدر زوجه

7) در صورت فوت يا شهادت پدر، گواهي مربوطه

8) در صورت فوت يا طلاق همسر زن يا مرد، ارائه طلاقنامه يا گواهي مربوطه

9) فتوكپي دوروي كارت ملي زوجين

No comments.