44161273 ;44142589
ازدواج

ازدواج

مدارک لازم برای معرفی به آزمایشگاه

1- اصل شناسنامه هاي زوجين
2- اصل کارت ملی زوجین
3-نفری یک قطعه عکس 4*3 یا 4*6 از زوجین
***********************************************************
نشاني آزمايشگاه هاي مجاز
1) شهيد هاشمي نژاد :
آدرس :خيابان قزوين، دوراهي قپان تلفن:55708081
2) فرمانفرمائيان :
آدرس : خيابان آذربايجان، بعد از ميدان رشديه تلفن: 66928488
3) دكمه چي :
آدرس : خيابان رسالت، خيابان كرمان جنوبي تلفن: 22525140
4) خواجه نوري :
آدرس : خيابان دروازه شميران تلفن: 77507730
5) راست روش :
آدرس : كرج، چهارصد دستگاه،روبروي استخر دانش تلفن: 2700011-0261
6) كليم ا… معدندار :
آدرس : ساوجبلاغ،هشتگرد،خيابان مصلي، پاساژ قائم تلفن: 4223068- 0261
7) فاضل :
آدرس : بلوار كشاورز، خيابان سازمان آب تلفن: 88961247
8) نور سعادت :
آدرس : پارك شهر، خيابان بهشت تلفن: 55624501
9) زارعي نژاد :
آدرس : نظرآباد، خيابان تهران، فلكه كارخانه مقدم تلفن: 5322111-0262
10) شهيد آيت :
آدرس : جاده ساوه، خيابان ماهان، بلوار جوانه تلفن: 55825272
11) طالقاني :
آدرس : شميران، اول شريعتي
12) سهرابعلي بخشي :
آدرس : شهريار، ميدان مركزي شهريلر تلفن: 32229111- 0262
13) ملارد :
ادرس : شهريار، ملارد تلفن: 3662021- 0262
14) امام خميني(ره) :
آدرس : شهريار، شهر قدس، ميدان امام خميني تلفن: 3840490- 0262
15) گلستان :
آدرس: رباط كريم، گلستان، فلكه اول، مركز حمزه سيدالشهدا تلفن: 4322443- 0229
**********************************************************
مدارک لازم برای ثبت ازدواج

1) شناسنامه عكس دار زوجين و شناسنامه پدر عروس خانم
2) فتوكپي از صفحه اول شناسنامه زوجين(در شناسنامه های جدید از صفحه اول و دوم) 2 برگ
3) در صورت داشتن صفحه توضيحات يك برگ فتوكپي از توضيحات
4) برگه بهداشتي كامل از درمانگاه هاي مجاز مبني بر عدم اعتياد، تالاسمي، بيماري هاي مقاربتي و برگه كزاز يا ممهور شدن برگه بهداشتي
5) پدر عروس خانم يا ارائه رضايت نامه يا وكالت نامه رسمي يا حضور پدربزرگ پدري
6) فتوكپي صفحات اول و دوم شناسنامه پدر زوجه
7) در صورت فوت يا شهادت پدر، گواهي مربوطه
8) در صورت فوت يا طلاق همسر زن يا مرد، رائه طلاقنامه يا گواهي مربوطه
9) فتوكپي دوروي كارت ملي زوجين
***********************************************************
شرایط ضمن عقد
شرایط ضمن عقد که در ثبت و سند ازدواج مندرج است و با امضاء زوجین معتبر میشود :
الف – ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وضایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
ب – ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیرداد که در موارد مشروحه زیر با روع به دادگاه و اخذ محوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلق نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید :
1. خودداری شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه بهر عنوان وعدم امکان الزام او به تاریه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
2. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج بنحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4. جنون زوج در موادی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
5. عدم رعایت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که به اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. در صورتیکه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و با عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11. در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

چنانچه زوج یا زوجه شروط دیگری داشته باشند باید به دفترخانه اعلام نمایند
************************************************************

No comments.