44161273 ;44142589
مدارک لازم برای معرفی به آزمایشگاه

مدارک لازم برای معرفی به آزمایشگاه

1- اصل شناسنامه هاي زوجين

2- اصل کارت ملی زوجین

3-نفری یک قطعه عکس 4*3 یا 4*6 از زوجین

 

No comments.