44161273 ;44142589
مدارک لازم برای ثبت طلاق

Archives : فوریه 24th, 2016

مدارک لازم برای ثبت طلاق

1- دادنامه از دادگاه و قطعيت آن 2- سند ازدواج يا رونوشت آن 3- اصل و کپی شناسنامه هاي زوجين 4-اصل و کپی کارت ملی زوجین 5- گواهی عدم بارداری

Continue reading